FANDOM


FfsGeese

Geese Howard in Fatal Fury Special

SpritesEdit

Geese faf-Default Geese faf-A B C Geese faf-A1 Geese faf-A2 Geese faf-A3 Geese faf-1P Geese faf-Alternate A Costumes 1459 geese faf Costumes 2337 geese faf.png Geese faf-1P1 Geese faf-A C

GalleryEdit